Budowa Kraków, ul. Zamoyskiego 68 (kliknij tutaj)


 

Przedmiot inwestycji:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym, instalacjami wewnętrznymi gazu, wentylacji mechanicznej, wod.-kan., na terenie działki nr. 392/7, obr. 12, jedn. ewid. Podgórze, i zjazdem z ul. Jana Zamoyskiego na dz. nr 539/4 obr. 12, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie