Oferta


1. Usługi budowlane

  • Realizacja stanów surowych budynków nowych
  • Wykonywanie skomplikowanych układów konstrukcyjnych
  • Wykonawstwo kompleksowe obiektów, stan deweloperski oraz tzw. "pod klucz".
  • Remonty, renowacje i adaptacje obiektów zabytkowych.

2. Nadzór pełno-branżowy nad realizacją obiektów budowlanych

  • Sprawowanie pełno-branżowego nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi obiektami.
  • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego obiektów nowych i remontowanych
    (od etapu wyboru projektanta, poprzez nadzór nad realizacją budowy, do etapu odbioru końcowego)